Zoals wettelijk geregeld zijn consumenten gerechtigd om producten binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden bij ons aan te melden tot het retourneren. Na het aanmelden hebben de consumenten vervolgens nogmaals 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren. Hieronder leest u de spelregels die daarbij gelden. Bedrijven, instellingen, (overheids)instanties of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf kunnen derhalve geen gebruik maken van het retourrecht.

Als u producten wilt retourneren dient u ons dat binnen 14 dagen na ontvangst van de totale bestelling te laten weten.Wettelijk is bepaald dat u daarvoor het herroepingsformulier dient te gebruiken maar als u ons gewoon even een mailtje stuurt zodat we weten dat u uw zending wilt retourneren dan is dat natuurlijk meestal ook voldoende. Nadat u ons heeft geïnformeerd dient u de producten ook daadwerkelijk binnen 14 dagen naar ons terug te sturen.Terugsturen is uitsluitend mogelijk als de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn en als deze niet speciaal voor u zijn besteld of gemaakt.Het risico van de retourzending ligt bij u en ook de kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening.Zorgt u er dus voor dat u de retourzending deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons retourneert.Zodra we uw zending hebben ontvangen storten we binnen 14 dagen het door u aan ons betaalde bedrag naar u terug.De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:Eco planet Funen 2 9685 HE Blauwestad